top of page

Swim Spa Michael Phelps oproti tryskovým plaveckým bazénom

Pre zákazníkov, ktorí porovnávajú kúpacie kúpele, sa môže stať, že tryskové kúpalisko ,že bude cenovo dostupnejšou možnosťou. Kúpele Michael Phelps Signature Swim Spa však ponúkajú všestrannejšie zážitky z plávania a fitness, ktoré prinesú vašej investícii hodnotu presahujúcu investovanú sumu.

Výhody plaveckých kúpeľov Michael Phelps Signature:

• Hladší a kontrolovanejší prúd vody
Väčšia funkčnosť

Vodný prúd Michael Phelps Signature Swim Spa oproti tryskovým plaveckým bazénom:

Tryskové kúpaliská môžu byť adekvátnym nástrojom pre všeobecné vodné cvičenia, ale neponúkajú taký prúd, aký je potrebný na dosiahnutie efektívneho cvičenia v plávaní. Tryskové plavecké bazény používajú na simuláciu protiprúdu skôr čerpadlá s tryskami vzduchu. Prúd je užší, voda turbulentnejšia a odpor nekonzistentný.

Michael Phelps Signature Swim Spas používajú na vytvorenie prúdu pohonný systém. Systém nevyžaduje, aby bol na vytváranie odporu použitý vzduch. Protiprúd vody je plynulejší, hlbší a širší, aby sa zlepšil nielen zážitok z plávania, ale aj cvičenie.

Variabilné nastavenia protiprúdu kúpeľov Michael Phelps Signature Swim Spa, ktoré sa pohybujú od 0 do 100, tak umožňujú užívateľovi získať väčšiu kontrolu. Väčšia kontrola nad rýchlosťou prúdu vytvára vlastné cvičenie pre používateľov bez ohľadu na ich fyzickú kondíciu.

Funkčnosť  tryskových plaveckých bazénov oproti Michael Phelps Signature Swim Spa:

V tryskových plaveckých kúpeľoch môže poloha trysiek brániť schopnosti voľne plávať. Pohonný systém  Michael Phelps Signature Swim Spa nezasahuje do oblasti plávania, čo umožňuje väčšiu voľnosť pohybu. Používatelia si užívajú viac priestoru protiprúdu a to po celej šírke bazénu - na plávanie, cvičenie, posilňovanie a naťahovanie svalov ako strečing.

Tryskové plavecké bazény nemajú stály odpor preto v niektorých prípadoch môže byť potrebný systém uväzovania plaveckých postrojov aby plávajúci športovec nenarazil na prednú časť bazénu.

bottom of page